add
close
Status:
Rating:
Year 2019
Type TV
Eps 0
Rating PG 13 - Teens

Shokugeki no Souma: Shin no Sara

Ecchi School Shounen

Fourth season of Shokugeki no Souma.

27 days Ep.12
comment Shokugeki no Souma: Shin no Sara Episode 12
1 month Ep.11
comment Shokugeki no Souma: Shin no Sara Episode 11
1 month Ep.10
comment Shokugeki no Souma: Shin no Sara Episode 10
1 month Ep.9
comment Shokugeki no Souma: Shin no Sara Episode 9
1 month Ep.8
comment Shokugeki no Souma: Shin no Sara Episode 8
2 months Ep.7
comment Shokugeki no Souma: Shin no Sara Episode 7
2 months Ep.6
comment Shokugeki no Souma: Shin no Sara Episode 6
2 months Ep.5
comment Shokugeki no Souma: Shin no Sara Episode 5
2 months Ep.4
comment Shokugeki no Souma: Shin no Sara Episode 4
3 months Ep.3
comment Shokugeki no Souma: Shin no Sara Episode 3
3 months Ep.2
comment Shokugeki no Souma: Shin no Sara Episode 2
3 months Ep.1
comment Shokugeki no Souma: Shin no Sara Episode 1