add
close
Status:
Rating:
Year 2018
Type TV
Eps 24
Rating PG 13 - Teens

Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu

Action Supernatural Fantasy Shounen

The new season in the Nanatsu no Taizai series.

7 months Ep.24
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 24
8 months Ep.23
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 23
8 months Ep.22
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 22
8 months Ep.21
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 21
8 months Ep.20
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 20
9 months Ep.19
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 19
9 months Ep.18
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 18
9 months Ep.17
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 17
9 months Ep.16
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 16
9 months Ep.15
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 15
10 months Ep.14
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 14
10 months Ep.13
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 13
10 months Ep.12
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 12
11 months Ep.11
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 11
11 months Ep.10
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 10
11 months Ep.9
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 9
11 months Ep.8
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 8
12 months Ep.7
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 7
Feb 18 2018 Ep.6
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 6
Feb 11 2018 Ep.5
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 5
Feb 4 2018 Ep.4
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 4
Jan 27 2018 Ep.3
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 3
Jan 21 2018 Ep.2
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 2
Jan 13 2018 Ep.1
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 1
Jan 11 2018 Ep.0
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 0