add
close
Status:
Rating:
Year 2018
Type TV
Eps 24
Rating PG 13 - Teens

Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu

Action Supernatural Fantasy Shounen

The new season in the Nanatsu no Taizai series.

9 months Ep.24
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 24
10 months Ep.23
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 23
10 months Ep.22
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 22
10 months Ep.21
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 21
10 months Ep.20
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 20
11 months Ep.19
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 19
11 months Ep.18
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 18
11 months Ep.17
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 17
11 months Ep.16
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 16
11 months Ep.15
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 15
Apr 22 2018 Ep.14
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 14
Apr 14 2018 Ep.13
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 13
Mar 31 2018 Ep.12
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 12
Mar 24 2018 Ep.11
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 11
Mar 17 2018 Ep.10
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 10
Mar 11 2018 Ep.9
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 9
Mar 4 2018 Ep.8
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 8
Feb 25 2018 Ep.7
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 7
Feb 18 2018 Ep.6
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 6
Feb 11 2018 Ep.5
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 5
Feb 4 2018 Ep.4
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 4
Jan 27 2018 Ep.3
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 3
Jan 21 2018 Ep.2
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 2
Jan 13 2018 Ep.1
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 1
Jan 11 2018 Ep.0
comment Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 0